ฉากสเตนเลส

ID : 51456
Last Update : 12/06/2567 13:31 Preview : 79,628
ฉากสเตนเลส / ฉากสแตนเลส / สเตนเลสฉาก / สแตนเลสฉาก เกรด304 เป็นฉากสเตนเลสรีดนอกมุมฉาก 90 องศาด้านเท่า มีหน้ากว้าง ตั้งแต่ขนาด 3/4"(หกหุน)ถึง 4"(สี่นิ้ว) ความหนาตั้งแต่ 3.0mm. ถึง 9.0mm. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร